ÅterC – ett kreativt återanvändningscenter

ÅterC – pedagogisk resurs för förskola och skola.

Kommunens återanvändningscenter, ÅterC, är ett pedagogiskt verksamhet för den kommunala för- och grundskolan. På ÅterC finns överblivet spillmaterial från produktion som används till kreativa projekt inom för- och grundskolan. Allt material är skänkt av företag och privatpersoner och är miljögranskat.
Genom att erbjuda och berika lärmiljöerna med en mångfald av material ökar möjligheten för barnen att utforska, experimentera och konstruera. Spill- och återvinningsmaterial ger också upphov till mer samarbete och lockar barnen till nya spännande lekar och samtal, eftersom det inte är ett färdigt material.