ÅterC

ÅterC

Kommunens återanvändingscenter är en pedagogisk
verksamhet för kommunala för- och grundskolan. På ÅterC finns finns restmaterial från företag som används till att berika förskolans/skolans lärmiljö. Allt material är skänkt av företag samt privatpersoner och miljögranskas. Genom att erbjuda och
berika lärmiljöerna med en mångfald av material ökar
möjligheten för barnen att utforska, experimentera och
 kommunicera. 

Webbplats: aterc.harrydaresurscenter.se